help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de loopbaan van sommige bijzondere graden binnen het Directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2003
Pagina:21513
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Voor de in artikel 1 vermelde personeelsleden behorende tot de niveaus C en D: 01/06/2002
Voor de in artikel 1 vermelde personeelsleden behorende tot niveau B: 01/10/2002

Periode van geldigheid van 01/06/2002 tot ...