help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 januari 1979 tot vaststelling van de wijze waarop de examens moeten worden georganiseerd tot verkrijging van het getuigschrift van bekwaamheid voor het ambt van kantonnale inspectrice in het kleuteronderwijs (Frans taalstelsel) - Reglement van orde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1979
Pagina:1681
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking