help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 augustus 1978 houdende goedkeuring van het Zetelakkoord tussen België en de Afrikaanse Aardnootraad, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/08/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/1978
Pagina:14032
Advies van de Raad van State 12922
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking


Opmerkingen Art. 2 : de bepalingen van het Akkoord worden toegepast vanaf 18 mei 1976