help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 11 juli 1979 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake het internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP), en van de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 1 september 1970


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1979
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/1979
Pagina:13336
Advies van de Raad van State 12764
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking