help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps]
Wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het actief kader


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1978
Pagina:9137
Advies van de Raad van State 12420
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning
Artikel 2, 3, 4 en 6: 01/02/1988 (KB 13/01/1988)
Artikel 5 en 11: 22/01/1985 (KB 29/12/1984)

Opmerkingen Abrogation / Opheffing: voir / zie L W 24/03/1999 art. 35