help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Statuten van de v.z.w. "Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening" van 22 april 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/1999
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/08/2000
Pagina:29346
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 07/05/2000