help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 mei 1978 houdende goedkeuring van het Aanvullend Akkoord, met briefwisseling, tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties, ondertekend te Brussel op 22 januari 1976, bij de Algemene Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/05/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1978
Pagina:8829
Advies van de Raad van State 12741
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking