help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 januari 1978 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juli 1957 tot vaststelling van de voor het luchtverkeer te gebruiken optische seinen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/05/1978
Pagina:6110
Advies van de Raad van State 12944
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/06/1978 tot 09/01/2001