help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 08/07/2011
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 11/08/2011
Page:45916
Avis du Conseil d'Etat 49788
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2011
Art. 3: heeft uitwerking met ingang van 1 september 2010, met de beperking evenwel dat daaruit tijdens de periode van 1 september 2010 tot en met 31 augustus 2011 geen gevolgen kunnen voortvloeien voor de personeelsleden en de inrichtende machten met betrekking tot de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie en de wedertewerkstelling.

Période de vigueur du 01/09/2010 au ...