help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 82706 van 5 oktober 1999

" Vernietigd worden in artikel 2 van het besluit genomen op 24 oktober 1991 door de Executieve van de Franse Gemeenschap, houdende vaststelling van het aantal en het gebied van de subregionale diensten van het Franstalig Instituut voor de Permanente vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen:
onder punt 5, de woorden "en de gemeente Herstappe, «taalgrensgemeente» zoals bedoeld in artikel 8, 10° van
het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken";
onder punt 6, de woorden "en de fusiegemeenten die ’s Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren,
Moelingen, Remersdaal en Teuven omvat, zijnde de vroegere «taalgrensgemeenten» bedoeld in artikel 8, 10° van
het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken";
onder punt 8, de woorden "en de gemeente Bever, «taalgrensgemeente» zoals bedoeld in artikel 8, 8°, van het
koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken";
onder punt 10, de woorden "en de gemeenten Mesen en Ronse, «taalgrensgemeenten» zoals bedoeld in artikel 8, 3° en 8, 6°, van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 houdende coördinatie van de wetten op het taalgebruik in
bestuurszaken, en de fusiegemeente die de vroegere «taalgrensgemeenten» Spiere en Helkijn omvat, bedoeld in
artikel 8, 4°, van voormeld koninklijk besluit van 18 juli 1966."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/1999
Nummer: 82706
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 03/02/2000
Pagina:3476
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 24/10/1991Periode van geldigheid van 24/10/1991 tot ...