help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 september 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1977 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Commissie van advies inzake voedingsmiddelen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/09/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/1981
Pagina:14524
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/10/1981

Periode van geldigheid van 13/10/1981 tot 31/07/2009