help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 oktober 1981 tot vaststelling van bijzondere bepalingen van toepassing op het administratief personeel en het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksonderwijsinrichtingen die, bij het bereiken van de leeftijdsgrens, het vereiste aantal dienstjaren niet tellen om een rustpensioen ten laste van de Schatkist te bekomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/12/1981
Pagina:15845
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 24/08/1968
art. 4 en 5: Dag van bekendmaking