help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 1984 tot vaststelling van de taalkaders voor de betrekkingen van de derde tot de tiende trap van de hiërarchie van de centrale diensten van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/1984
Pagina:5296
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/04/1984