help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 1981 tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 april 1958 houdende bepaling van de berekeningswijze van de bijdragen en de kinderbijslag ten behoeve van de werklieden tewerkgesteld in de bosbouwondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1981
Pagina:9650
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1981