help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 38278 van 6 december 1991

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 27 november 1987 [lees: 1986] tot samenvoeging van de afdelingen "bouwkunde" van het Institut supérieur industriel de l'Etat te Brussel en van het Institut supérieur industriel de l'Etat te Bergen, voor zover daarbij wordt bepaald dat de zetel van de nieuwe afdeling Bergen is, met vestigingen in Bergen en in Brussel."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/1991
Nummer: 38278
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepaling met terugwerkende kracht uitwerking had: 01/10/1986

Periode van geldigheid van 01/10/1986 tot ...
Opmerkingen