help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 mei 1981 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1971 tot vaststelling van de bijzondere bepalingen die bij het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart voorzien in de uitvoering van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het Statuut van het Rijkspersoneel en van de besluiten die het gewijzigd of aangevuld hebben


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1981
Pagina:8359
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1981