help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr 23721 van 25 november 1983 houdende gedeeltelijke nietigverklaring van het ministerieel besluit van 25 februari 1980 betreffende de bekendmaking van vacatures van betrekkingen en de benoeming tot sommige graden bij de Nationale Zuiveldienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/1983
Nummer: 23721
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 31/01/1984
Pagina:1403
Advies van de Raad van State --
Periode van geldigheid van ... tot 30/12/1994
Opmerkingen Instelling ontbonden op 30 december 1994 ingevolge W 06/08/1993, art. 82

Institution dissoute le 30 décembre 1994 suite à L 06/08/1993, art. 82