help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 16 van 9 maart 1982 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, inzake vennootschapsbelasting en belasting der niet-verblijfhouders ten laste van vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/1982
Nummer: 16
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1982
Pagina:2815
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 14506
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking