help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 7 mei 1991 houdende de lijst van evenementen die voor 1992 niet in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen door regionale en/of lokale niet-openbare televisieverenigingen, door niet-openbare televisieverenigingen die betaalomroep verzorgen of zich richtend tot een specifieke doelgroep van uitzendrechten die een gelijktijdige uitzending van die gebeurtenissen door de openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap of door de niet-openbare televisievereniging zich richtend tot de gehele Vlaamse Gemeenschap onmogelijk maken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 07/05/1991
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/07/1991
Page:14967
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

TT 1992