help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 mei 1991 houdende de lijst van evenementen die voor 1992 niet in aanmerking kunnen komen voor het verkrijgen door regionale en/of lokale niet-openbare televisieverenigingen, door niet-openbare televisieverenigingen die betaalomroep verzorgen of zich richtend tot een specifieke doelgroep van uitzendrechten die een gelijktijdige uitzending van die gebeurtenissen door de openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap of door de niet-openbare televisievereniging zich richtend tot de gehele Vlaamse Gemeenschap onmogelijk maken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1991
Pagina:14967
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1992