help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 260 van 31 december 1983 betreffende de bijzondere maatregelen die door de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de agglomeraties en federaties van gemeenten mogen worden genomen met het oog op de sanering en het herstel van de plaatselijke financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1983
Nummer: 260
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/1984
Pagina:895
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15935
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking