help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 oktober 1983 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen de minnelijke schikking als bedoeld in artikel 11bis voor te stellen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/1983
Pagina:13291
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking