help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2015 houdende organisatie van de sociale verhuurkantoren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2015
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/01/2016
Pagina:528
  • 02/03/2016 (Rechtzetting)
    Addendum: bijlagen I tot VIII
Advies van de Raad van State 58192 + 57869
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2, § 1, 13°: 01/01/2016
Art. 15, § 6 en 16, § 2: te bepalen door de Regering

Overgangsbepalingen: art. 40, tweede lid

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...
Opmerkingen 1) Bijlagen I tot IX: bijlage IX wordt verdeeld in artikelen en bijlagen I tot VIII bevatten "punten" (1., ...) die met artikelen kunnen worden gelijkgesteld en die overigens als artikelen van de bijlagen worden aangeduid in art. 12, §§4-7, van BBHR 21/12/2017. Daarom maken deze bijlagen het voorwerp uit van afzonderlijke fiches die bij de fiche van dit besluit gevoegd worden: zie de bijlagen I tot IX die vermeld worden onder de rubriek "Bijlage(n)". Bijgevolg als u de aan deze bijlagen aangebrachte wijzigingen wil bekijken, moet u enkel de analyse van de afzonderlijke fiches raadplegen.

2) Nummering van de bijlagen: de bijlagen worden genummerd in Romeinse cijfers in het dispositief en in Arabische cijfers in de bijlagen zelf; voorrang werd gegeven aan de in het dispositief vermelde nummering.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015  
Bijlage 17/12/2015