help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 december 1979 tot bepaling van de regio's in uitvoering van artikel 6, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 31 van 15 december 1978, tot instelling van een Fonds voor Industriële Vernieuwing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/1980
Pagina:7991
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1979