help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 januari 1983 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 85 van 31 juli 1982, tot storting van een bedrag van 400 miljoen frank door de verzekeringsondernemingen aan het Fonds voor Arbeidsongevallen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/01/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1983
Pagina:805
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT