help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening nr. 11-03 van 9 december 2011 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0297


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2011
Nummer: 11-03
Aard van de akte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2012
Pagina:4773
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: begrotingsjaar 2011

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot 31/12/2011
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.