help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Verordening nr. 11-03 van 9 december 2011 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0297


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 09/12/2011
Numéro: 11-03
Nature de l'acte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 24/01/2012
Page:4773
Entrée en vigueur / Effet Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: begrotingsjaar 2011

TT

Période de vigueur du 01/01/2011 au 31/12/2011
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.