help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 september 1972 betreffende de fabricage, de handel en het gebruik van voorwerpen en stoffen bestemd om in aanraking te worden gebracht met voedingswaren of -stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1972
Pagina:11725
Advies van de Raad van State 11650
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1973

Periode van geldigheid van 01/05/1973 tot ...