help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 februari 1997 tot wijziging van artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/02/1997
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1997
Pagina:6005
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 25770
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1997

Periode van geldigheid van 01/10/1997 tot 19/01/2003