help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 augustus 2022 tot wijziging van diverse reglementaire ministeriële besluiten over wonen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/08/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/09/2022
Pagina:68397
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 71803
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 23

Periode van geldigheid van 01/10/2022 tot ...