help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 september 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 1976 houdende de voorwaarden door dewelke de prijzen en subsidies, toegekend aan geleerden, schrijvers en kunstenaars, van inkomstenbelastingen kunnen worden vrijgesteld en houdende erkenning van de instellingen die dergelijke prijzen en subsidies betalen of toekennen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/1985
Pagina:14924
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 2

Periode van geldigheid van ... tot 28/01/1989