help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 juli 1984 tot vaststelling van de regels inzake financiering van de dotatie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid aan het Participatiefonds van de Nationale Kas voor Beroepskrediet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/07/1984
Pagina:10432
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1984