help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 37308 van 25 juni 1991

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 3 oktober 1990 tot wijziging van de bijlage van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1991
Nummer: 37308
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 21/08/1991
Pagina:18051
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 03/10/1990

Periode van geldigheid van 03/10/1990 tot ...