help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Tweede bijvoegsel van 26 oktober 2010 bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/10/2010
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/11/2010
Pagina:71600
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 18/11/2010 (dag van de inwerkingtreding van het KB tot goedkeuring)

Periode van geldigheid van 18/11/2010 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

De bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt dit beheerscontract geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring: 26/10/2010.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 26/10/2010