help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 mei 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1982 houdende verdeling van de betrekkingen voorzien bij het koninklijk besluit van 16 december 1981 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers, zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 maart 1984


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/07/1984
Pagina:9914
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1982