help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 augustus 1988 houdende goedkeuring van het Protocol bij het op 20 juni 1960 gesloten Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de verbetering van het kanaal van Terneuzen naar Gent en de regeling van enige daarmede verband houdende aangelegenheden, ondertekend te 's-Gravenhage op 5 februari 1985


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/08/1988
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1988
Pagina:15119
Advies van de Raad van State 16808
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 11/11/1988 tot ...