help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Ministerieel besluit van 17 april 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 december 1983 houdende tijdelijke bepalingen met het oog op de toelating in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid van DE POST van sommige bij overeenkomst aangeworven personeelsleden]
Ministerieel besluit van 17 april 1984 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 december 1983 houdende tijdelijke bepalingen met het oog op de toelating in de hoedanigheid van vastbenoemd personeelslid van de Regie der Posterijen van sommige bij overeenkomst aangeworven personeelsleden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1984
Pagina:10460
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking