help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996 tot regeling van de administratieve ondersteuning in de gesubsidieerde scholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs - schooljaar 1996-1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/1996
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1996
Pagina:23164
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1996

TT schooljaar 1996-1997