help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 29. April 1996 über Schuldnerberatung und Entschuldung

Decreet van 29 april 1996 betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1996
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1996
Pagina:22785
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 16, ingevoegd door art. 29 van het DDG 25/02/2013.

Periode van geldigheid van 07/09/1996 tot ...