help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/2007
Editie:2
Pagina:64923
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 43729
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007

Overgangsbepalingen: art. 22

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...
Opmerkingen Art. 23: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen. De vermelding van de datum van dit opgeheven besluit is bovendien onjuist: het gaat niet om het besluit van 01/09/2003 maar wel om het besluit van 01/12/2003 zoals bedoeld in de aanhef.