help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 5. Februar 1996 zur Ergänzung von Artikel 22 des Königlichen Erlasses nr 49 vom 2. Juli 1982 bezüglich der Schaffungs-, der Beibehaltungs- und der Aufteilungsnormen und der Berechnung der Kreditstunden im Sekundarunterricht des typs I sowie bezüglich der fusion von Unterrichtsanstalten und bestimmter planstellen für das Personal der Vollzeitsekundarschulen des Typs I und des Typs II

Decreet van 5 februari 1996 tot aanvulling van artikel 22 van het koninklijk besluit nr. 49 van 2 juli 1982 betreffende de oprichtings-, behouds- en splitsingsnormen en de berekening van het urenkrediet van het secundair onderwijs van het type I, en betreffende de fusie van instellingen en bepaalde personeelsbetrekkingen van de instellingen voor secundair onderwijs met volledig leerplan van type I en type II


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/02/1996
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1996
Pagina:22278
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/08/1995