help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 februari 1991 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten betreffende de evolutie en de toekenning van de tegemoetkoming bedoeld in art. 9, 1°, b en art. 15, 1°, b van het het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor maatschappelijk werk, gewijz. bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 1990


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1991
Pagina:8790
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1990

TT 31/12/1990