help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 houdende vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de pensioenkassen opgericht op het initiatief van een of meer representatieve organisaties van het geneesherenkorps, van de tandheelkundigen of van de apothekers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/2003
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2003
Editie:2
Pagina:62331
Advies van de Raad van State 36224
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2003

Periode van geldigheid van 01/12/2003 tot ...