help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 maart 1988 houdende de statuten van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen, van de "Société des Transports intercommunaux de la région liégeois, van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Gent, van de "Société des Transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/04/1988
Pagina:4563
Advies van de Raad van State 18484
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1988

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse


Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 08/03/1988  
Statuten 08/03/1988  
Statuten 08/03/1988  
Statuten 08/03/1988  
Statuten 08/03/1988  
Statuten 08/03/1988