help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 april 1989 tot uitvoering van artikel 29, 2°, e, van de wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/04/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/1989
Pagina:6514
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Fictieve roerende voorheffing - tewerkstellingszones en coördinatiecentra
précompte mobilier fictif - zones d'emploi et centre de coordination