help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 24.April 2014 zur Abänderung des Erlasses der Regierung vom 21. März 2002 zur Bezuschussung von Personal- und Funktionskosten in der Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 24 april 2014 tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2014
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2014
Editie:2
Pagina:54627
Advies van de Raad van State 55704
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014 (art. 12, inleidende zin)
Art. 3 en 9: 01/09/2013 (art. 12.1 en 12.2)
Art. 11: 1) inwerkingtreding: 01/01/2013 (art. 12.3); 2) temporele uitwerking van de vervangende bijlagen: 01/01/2013, 01/01/2014, 01/01/2018 en 01/01/2019 (datums afgeleid uit de hoofding van de betreffende bijlagen)

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...