help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juli 2014 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47undecies van 29 april 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47quinquies van 18 december 1990 betreffende de maaltijdcheques voor uitzendkrachten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/07/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2014
Pagina:53788
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2014 (datum van inwerkingtreding van de verbindend verklaarde CAO, overeenkomstig art. 32 van de W 05/12/1968)

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 29/04/2014