help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret du 17 décembre 2014 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2014
Aard van de akte: Décret de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/2019
Pagina:38085
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: 10e jour après publication
Effet: année budgétaire 2015
TT

Dispositions transitoires: art. 38 et 41 à 44

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot 31/12/2015