help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/10/2022
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/11/2022
Pagina:79376
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2 tot 6 (Titel 2, Enig Hoofdstuk): 01/11/2022 (art. 7)
Art. 8 tot 16 (Titel 3, Enig Hoofdstuk): dag van bekendmaking (art. 17)
Art. 18: 15/09/2022 (art. 24, eerste lid)
Art. 19, § 1, eerste lid en § 6: 01/10/2022 (art. 24, tweede lid)
Art. 19, § 1, tweede lid tot vijfde lid en §§ 2 tot 5: 15/09/2022 (art. 24, eerste lid)
Art. 20 tot 23: 01/10/2022 (art. 24, tweede lid)
Art. 25 tot 30 (Titel 5, Enig Hoofdstuk): 15/09/2022 (art. 31, eerste lid)
Art. 32 (Titel 6, Enig Hoofdstuk): a) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; b) uitwerking: "Op voorwaarde dat het feit bedoeld in artikel 5, § 2, 3°, van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen plaatsvindt in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023, is dit hoofdstuk van toepassing op:
1° de in artikel 3, 1°, van diezelfde wet bedoelde financiële uitkeringen, toegekend voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023; en
2° het in artikel 3, 2°, van diezelfde wet bedoelde behoud van sociale rechten toegekend voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023." (art. 33, eerste lid)
"De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de periodes bedoeld in het vorige lid verlengen in de tijd." (art. 33, tweede lid)
Art. 34 tot 61 (Titel 7): dag van bekendmaking (art. 62)
Art. 63 en 64 (Titel 8): 14/10/022 (art. 65)
Art. 66 (Titel 9, Hoofdstuk 1): dag van bekendmaking (art. 67, eerste lid); Buitenwerkingtreding: 31/12/2022 (art. 67, eerste lid) uitgesteld tot 31/03/2023 (KB 21/12/2022)
Art. 68 tot 73 (Titel 9, Hoofdstuk 2): dag van bekendmaking (art. 74, eerste lid); Buitenwerkingtreding: 31/12/2022 (art. 74, eerste lid) uitgesteld tot 31/03/2023 (KB 21/12/2022)

Periode van geldigheid van 15/09/2022 tot ...
Opmerkingen Art. 2 tot 6, 18 tot 23, 25 tot 28, 30, 34 tot 55, 57 tot 61, 66 tot 73: autonome bepalingen