help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 juni 1987 betreffende de bijdrage van België ten gunste van het "Bijzonder Hulpfonds voor Sub-Saharaans Afrika"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1987
Pagina:11222
Advies van de Raad van State 17531
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking